ecocentrum emma

BESTUUR

 

OPROEP

Er komen per 2018 plekken vrij in het bestuur.

Ieder lid kan zichzelf, of een ander, voordragen voor een bestuursfunctie, zowel leden als niet-leden.

Heb je interesse? Laat het ons dan weten!

Je kunt dan een aantal vergaderingen van het bestuur bijwonen (elke laatste maandag van de maand), zodat je de sfeer kunt proeven en we elkaar leren kennen. Bevalt het wederzijds, dan wordt je tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering als kandidaat-bestuurslid voorgedragen.

Wij menen dat de volgende competenties voor bestuursleden belangrijk zijn: Het schaap met 5 poten bestaat niet, maar de ideale bestuurder zou het volgende profiel kunnen hebben:

Algemeen bestuurslid

Betrokkenheid bij en visie op de voedselcoöperatie

Heldere, respectvolle en tactvolle communicatie

Zakelijke en persoonlijke betrouwbaarheid

• Initiatief nemen

Oplossingsgericht

Gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel 

Brede belangstelling

Sociaal vaardig

 Voorzitter

Doelgericht, doelen bewaken

Resultaatgericht

Knopen kunnen doorhakken, durf

Overzicht houden en dienovereenkomstig handelen

Procedures bewaken

Draagvlak kunnen creëren

Representatief

Managen van het team

Competenties Secretaris

Punctueel

Sociabiliteit

Flexibele werkinstelling

Overzicht houden

Planmatig

Representatief, zowel in woord als in geschrift

Competenties Penningmeester

Zorgvuldig en precies

Affiniteit met geld en boekhouden

Strikt

Kunnen (leren) werken met begrotingen/budgetten

Integer