ecocentrum emma

BESTUUR

 

OPROEP

Er komen per 2018 plekken vrij in het bestuur.

Ieder lid kan zichzelf, of een ander, voordragen voor een bestuursfunctie, zowel leden als niet-leden.

Heb je interesse? Laat het ons dan weten!

Je kunt dan een aantal vergaderingen van het bestuur bijwonen (elke laatste maandag van de maand), zodat je de sfeer kunt proeven en we elkaar leren kennen. Bevalt het wederzijds, dan wordt je tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering als kandidaat-bestuurslid voorgedragen.

Wij menen dat de volgende competenties voor bestuursleden belangrijk zijn:

Algemene competenties bestuurslid

Passie voor en visie op de voedselcoöperatie

Heldere, respectvolle en tactvolle communicatie

Zakelijke en persoonlijke betrouwbaarheid

Proactief en initiatiefrijk

Oplossingsgericht

Gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en -besef

Brede belangstelling

Sociaal vaardig

Competenties Voorzitter

Doelgericht, doelen bewaken

Resultaatgericht

Knopen kunnen doorhakken, durf

Overzicht houden en dienovereenkomstig handelen

Procedures bewaken

Draagvlak kunnen creëren

Representatief

Managen van het team

Competenties Secretaris

Punctueel

Sociabiliteit

Flexibele werkinstelling

Overzicht houden

Planmatig

Representatief, zowel in woord als in geschrift

Competenties Penningmeester

Zorgvuldig en precies

Affiniteit met geld en boekhouden

Strikt

Kunnen (leren) werken met begrotingen/budgetten

Integer